Studiepuntmobiliteit

Een afgestudeerde is studiepuntmobiel als hij of zij tijdens zijn of haar studie (betreft het hoger onderwijs t.w. associate degree, bachelor of master) een periode van minimaal drie maanden in het buitenland heeft gestudeerd of daar vijftien studiepunten heeft behaald.

In dit nieuwsbericht wordt de kleine groep associate degrees buiten beschouwing gelaten.