De Radars

De CBS-radars zijn grafische tools om de uitkomsten van economische kernstatistieken in context te plaatsen en te analyseren. Ze zijn ontwikkeld rond de volumeontwikkeling van de binnenlandse consumptie, de export van goederen en de investeringen in materiële activa. De radars volgen de ontwikkeling van zes na econometrisch onderzoek geselecteerde indicatoren. Het algemene beeld van de radar laat zien of de omstandigheden gunstig(er) of ongunstig(er) zijn voor de ontwikkeling van de kernindicatoren. Een verbetering in de omstandigheden duidt niet op mogelijke groei, maar op een mogelijke toename van de groei.