Beroepsniveau

Het beroepsniveau is bepaald aan de hand van het gemiddelde onderwijsniveau van de werkenden in een beroepsgroep in 2014. Hiervoor is per opleiding het aantal benodigde jaren scholing om dit niveau te bereiken bepaald. Uitgangspunt voor deze berekening is de leerweg die loopt via de beroepsopleidingen (Van der Velden & Van Smoorenburg 1999). Voor ieder jaar wordt dezelfde schaal voor beroepsniveau gebruikt (op basis van het gemiddelde onderwijsniveau per beroepsgroep in 2014). Het beroepsniveau van een bepaald beroep is daardoor in alle jaren hetzelfde. Een toename van het totale beroepsniveau of het beroepsniveau over de tijd binnen een sector is daardoor niet het gevolg van het feit dat werknemers hoger opgeleid zijn of dat het vereiste onderwijsniveau van werknemers binnen beroepsgroepen is toegenomen, maar van het feit dat meer werknemers in een beroep met een hoog beroepsniveau zijn gaan werken.