Nijverheid en industrie

Delfstoffenwinning, industrie, energievoorziening, waterbedrijven, afvalbeheer en bouwnijverheid.