2003-2016

2003 is als beginjaar gekozen omdat de cijferreeks over de beroepsbevolking naar regio in dit jaar begint.