Onderwijsniveau

Bij de analyses naar onderwijsgroepen wordt gebruik gemaakt van het hoogst gevolgde onderwijs omdat een groot deel van de 18- tot 25-jarigen nog onderwijsvolgend is. Voor veel van hen geldt dat zij nog een hoger niveau zullen halen. Dit maakt dat voor het doel van deze analyse het hoogst behaalde onderwijsniveau minder geschikt is. Overigens zal ook het hoogst gevolgde onderwijs niet altijd overeenkomen met het uiteindelijke hoogst behaalde onderwijsniveau. Dat is het geval als jongvolwassenen een opleiding zijn gaan volgen, maar die niet hebben afgemaakt. Dan geeft de hoogst gevolgde opleiding een overschatting van het onderwijsniveau. Onderschatten van het niveau kan als bijvoorbeeld 18-jarigen nu nog een opleiding in het voortgezet onderwijs volgen en hierna nog een universitaire opleiding gaan volgen.