Zittenblijvers

In dit onderzoek is gekeken naar leerlingen die hetzelfde leerjaar van hetzelfde niveau voor de tweede keer hebben gevolgd. Leerlingen die zijn gewisseld naar een ander schoolniveau zijn buiten beschouwing gelaten bij de zittenblijvers. Zij zitten wel in de leerlingpopulatie die is gebruikt om de percentages te berekenen.

In dit artikel betekent ‘in 2016’ de overgang van schooljaar 2015/’16 naar schooljaar 2016/’17. Voor de andere jaren in de grafieken geldt hetzelfde principe.

De cijfers voor 2016/’17 zijn voorlopige cijfers.