Gemiddelde WOZ-waarde

De gemiddelde waarde onroerende zaken van woonobjecten gebaseerd op de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde). Voor de bepaling van de gemiddelde woningwaarde wordt alleen gebruik gemaakt van WOZ-objecten omschreven als ‘woningen dienend tot hoofdverblijf’ (WOZ-objectcode 10) en ‘woningen met praktijkruimte’ (WOZ-objectcode 11) met een waarde groter dan nul euro.

De (voorlopig) gemiddelde woningwaarde wordt bepaald met de waardepeildatum van voorgaand jaar. Voor 2016 geldt 1 januari 2015 als waardepeildatum.