Diabetesmiddelen

Dit betreft geneesmiddelen behorend tot de ATC-groep A10 (insuline en bloedsuikerverlagende middelen).