Medisch specialisten

De statistiek over medisch specialisten is pas gestart m.i.v. verslagjaar 2010, waardoor cijfers over voorgaande jaren ontbreken. Cijfers over 2015 ontbreken vanwege onvoldoende respons.