Huishoudinkomen

De huishoudens zijn naar hoogte van hun bruto-inkomen in vijf groepen (kwintielgroepen of 20%-groepen) met een gelijk aantal huishoudens verdeeld.