Onderwijsniveau paren

In de cijfers zijn alle personen meegenomen van 25 tot 45 jaar die gehuwd of ongehuwd samenwonen en van wie het onderwijsniveau bekend is. Voor de leeftijdsafbakening is gekozen omdat personen van 25 jaar of ouder meestal hun onderwijsloopbaan hebben afgerond en vaker een vaste partner hebben dan personen jonger dan 25 jaar.
De drie onderscheiden onderwijsniveaus zijn:

1) Laag
- Basisonderwijs
- Vmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1
2) Middelbaar
- Havo, vwo, mbo2-4
3) Hoog
- Hbo-, wo-bachelor
- Hbo-, wo-master, doctor.