Onderzoek onder ouderen in verpleeg- of verzorgingshuis

In 2015/2016 voerden SCP en CBS het Onderzoek ouderen in instellingen uit. Hiervoor stelden enquêteurs vragen over gezondheid en leefsituatie aan 1,6 duizend ouderen die permanent in een verpleeg- of verzorgingstehuis wonen. De steekproef is zo getrokken dat de ouderen een representatief beeld vormen voor de ouderenpopulatie in een verpleeg- of verzorgingstehuis in Nederland. Als ouderen die niet meer in staat bleken om de vragen te beantwoorden door bijvoorbeeld dementie of ernstige ziekte, dan werden de vragen via een papieren vragenlijst gesteld aan de familie en aan het personeel.