Transshipment

Het vervoer van, in dit geval containers, die via zeeschepen de havens binnen komen en deze haven weer verlaten via andere zeeschepen. In dit onderzoek is alleen gekeken naar de overslag van zeeschepen op zeeschepen. Overslag van zeeschepen op binnenvaartschepen kan ook als transshipment worden gezien.