GWW-werken

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De waterkeringen, watergangen, waterkwantiteitskunstwerken en –gemalen en zuiveringstechnische werken in eigendom van het waterschap.