Buurtoverlast

Het begrip ‘buurtoverlast’ is geoperationaliseerd aan de hand van een aantal items die gerubriceerd kunnen worden in drie hoofdcategorieën van overlast, te weten fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast, aangevuld met een restcategorie ‘overige overlast’ en een overall-categorie ‘(buurt)overlast totaal’. Meer specifiek zijn deze categorieën samengesteld uit de volgende items van overlast:

Fysieke verloedering:
- Rommel op straat
- Straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is
- Bekladde muren of gebouwen
- Hondenpoep op de stoep, straat of in de perken.
Fysieke verloedering: overlast van een of meer van deze vier vormen van fysieke verloedering.

Sociale overlast:
- Dronken mensen op straat
- Drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops
- Overlast door buurtbewoners
- Mensen die op straat worden lastiggevallen
- Rondhangende jongeren.
Sociale overlast: overlast van een of meer van deze vijf vormen van sociale overlast.

Verkeersoverlast:
- Te hard rijden
- Parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte
- Agressief gedrag in het verkeer.
Verkeersoverlast: overlast van een of meer van deze drie vormen van verkeersoverlast.

Overige overlast:
- Hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars.

(Buurt)overlast totaal: overlast van een of meer van de bovenstaande 13 vormen van overlast in de categorieën fysieke verloedering (4 items), sociale overlast (5 items), verkeersoverlast (3 items), aangevuld met overige overlast: hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars.