Schulden van de niet-financiële bedrijven

De schulden van de niet-financiële bedrijven worden hier gedefinieerd als de leningen en de schuldbewijzen aan de passivazijde van de balans, waarbij leningen van niet-financiële bedrijven onderling niet zijn meegeteld.