Schulden van de huishoudens

De schulden van huishoudens (inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens) worden hier gedefinieerd als de leningen aan de passivazijde van de balans, waarbij leningen van huishoudens onderling niet zijn meegeteld. Er wordt niet gecorrigeerd voor opgebouwde vermogens op bankspaarrekeningen en binnen Kapitaalverzekeringen Eigen Woning (spaarhypotheken). Tot de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens horen onder meer goede doelen, kerkgenootschappen en sportverenigingen.