Schatkistbankieren

Decentrale overheden zijn sinds december 2013 verplicht om hun overtollige financiële middelen onder te brengen in schatkistbankieren. Dit houdt in dat de lagere overheden hun geld enkel kunnen stallen bij medeoverheden (of de Rijksoverheid of decentrale overheden).