Jaarbasis

Op jaarbasis wil hier zeggen dat bij de uitkomst in een verslagkwartaal de uitkomsten over de vorige drie kwartalen zijn opgeteld. Hierdoor kan beter vergeleken worden met (beleidsrelevante) jaarcijfers.
Terug naar artikel