Jaarbasis

Op jaarbasis wil hier zeggen dat bij de uitkomst in een verslagkwartaal de uitkomsten over de vorige drie kwartalen zijn opgeteld. Hierdoor kan beter vergeleken worden met (beleidsrelevante) jaarcijfers.