VakantieBieb

Via de VakantieBieb (www.vakantiebieb.nl) worden in de periode van de zomervakantie (juni tot en met augustus) gratis e-books aangeboden op smartphones en tablets met IOS- of Android-besturingssystemen; hiervoor is geen bibliotheek lidmaatschap vereist.