Hoofdstraffen

Hoofdstraffen worden onderscheiden in:

-geldboete
-gevangenisstraf
-jeugddetentie (alleen bij minderjarigen)
-hechtenis
-taakstraf