Betaling aan de staat

De betaling aan de staat kan bestaan uit betaling van het voordeel dat de veroordeelde heeft gehad van zijn misdrijf en/of uit betaling van een geldbedrag ten behoeve van het slachtoffer.