Uitstoot van broeikasgassen 2016

De emissiecijfers voor 2016 zijn voorlopig. De definitieve cijfers worden in het voorjaar van 2018 gepubliceerd in StatLine, in het Compendium voor de Leefomgeving en op de website van de Emissieregistratie. De emissies zijn berekend volgens de voorschriften die in het kader van het Kyotoprotocol zijn opgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC; ‘2006 Guidelines’).