Emissie-intensiteit

De broeikasgasintensiteit van een bedrijfstak is een milieu-efficiency-indicator en is gedefinieerd als de broeikasgasemissie per eenheid toegevoegde waarde. Voor een consistente berekening van de emissie-intensiteit van broeikasgassen zijn de IPCC-emissies omgerekend naar de definities van de Milieurekeningen. Deze sluiten aan op de Nationale Rekeningen-definities die gebruikt zijn om de toegevoegde waarde per bedrijfstak te berekenen. Het verschil tussen CO2-emissiecijfers vanuit IPCC dan wel Milieurekeningen wordt uitgelegd op het Compendium voor de Leefomgeving (indicator ‘CO2-emissies verklaard’).