Instroom en uitstroom

De in- en uitstroomcijfers zijn inclusief bijstandsontvangers van de AOW-gerechtigde leeftijd. Doorgaans wordt een bijstandsuitkering beëindigd bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar personen die een onvolledige AOW-uitkering hebben, doordat ze een aantal jaar in het buitenland woonden en geen of onvoldoende pensioen hebben opgebouwd, kunnen een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Deze uitkering heet de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). De AIO vult het pensioen aan tot het bedrag van een volledig AOW-pensioen.