Moord en doodslag

De cijfers in dit artikel hebben betrekking op alle gevallen van moord en doodslag in Nederland, zoals geregistreerd in de statistiek niet-natuurlijke dood. Slachtoffers kunnen zowel ingezetenen (personen die op het moment van overlijden staan ingeschreven bij de Basisregistratie Personen) als niet-ingezetenen (gemiddeld 13 procent) zijn. Deze gegevens worden opgenomen in de Statistiek van de niet-natuurlijke dood, die vanaf 1996 wordt bijgehouden.

Op het moment dat de rechtbankdossiers zijn geraadpleegd is (nog) niet altijd een gerechtelijk vonnis geveld. De doodsoorzaak kan in een later stadium nog veranderen. Het onderscheid tussen doodslag (iemand opzettelijk van het leven beroven) en moord (er is tevens sprake van voorbedachten rade) kan ook niet worden gemaakt.