Milieubelastingen en heffingen

Belastingen op milieugrondslag: afvalstoffenbelasting, brandstoffenbelasting, energiebelasting, leidingwater- en grondwaterbelasting, verpakkingenbelasting en vliegbelasting.

Belastingen m.b.t. mobiliteit: accijns op benzine en overige minerale oliën, belasting personenauto's en motorrijwielen en motorrijtuigenbelasting.

Mineralenheffingen

Milieuheffingen: afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, geluidsheffing burgerluchtvaart, grondwaterheffing en nazorgheffing, rioolheffing en rioolrechten en waterverontreinigingsheffing.