Bedrijfsleven ervaart personeelstekort

© ANP
Het Nederlandse bedrijfsleven heeft steeds meer moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal meldt één op de zes ondernemers personeelstekort als een belemmering te ervaren voor het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten. De toenemende vraag naar geschikt personeel valt samen met de gestaag aantrekkende economie. Dit komt ook tot uiting in het ondernemersvertrouwen, dat staat op het hoogste niveau sinds eind 2008. Dat melden het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van nieuwe cijfers van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Tekort aan arbeidskrachten, meer vraag naar goederen en diensten

Sinds begin 2016 loopt het aantal bedrijven met een personeelstekort op. Aan het begin van het derde kwartaal gaf 16 procent van de ondernemers aan een tekort aan arbeidskrachten te ervaren, een jaar eerder was dat 7 procent. Het aantal bedrijven dat last heeft van onvoldoende vraag naar goederen en diensten is in de afgelopen jaren juist gestaag afgenomen.

De zakelijke dienstverlening heeft het meeste last van een tekort aan arbeidskrachten. In deze sector geeft één op de vier ondernemers aan dit als een belemmering te ervaren. Ook in de sector informatie en communicatie (met name de IT-bedrijven) en de bouwsector speelt het probleem van een personeelstekort. In de detailhandel en de delfstoffenwinning speelt dit minder. In die sectoren heeft slechts 5 procent van de ondernemers last van een tekort aan arbeidskrachten.

Het CBS meldde eerder al dat in het tweede kwartaal het aantal openstaande vacatures in nagenoeg alle bedrijfstakken verder is toegenomen.

Ervaren tekort aan arbeidskrachten
 Derde kwartaal 2017Derde kwartaal 2016
Totaal15,610,4
Zakelijke dienstverlening25,111
Informatie en communicatie22,917,1
Bouwnijverheid20,26,7
Horeca16,44,6
Vervoer en opslag167,3
Autohandel en -reparatie14,66,1
Industrie14,26,2
Groothandel en handelsbemiddeling9,74
Verhuur en handel van onroerend goed7,21,3
Delfstoffenwinning5,30,4
Detailhandel (niet in auto's)4,72,3

Verdere groei werkgelegenheid verwacht

Van de ondernemers verwacht 22 procent personeel aan te trekken in het derde kwartaal en voorziet 7 procent een krimp van het personeelsbestand. Ondernemers in de bouwnijverheid zijn het meest positief over de werkgelegenheid. Per saldo verwacht 32 procent van hen een toename van de werkgelegenheid in het derde kwartaal. In bijna alle sectoren is de verwachting met betrekking tot de personeelssterkte fors verbeterd.

Ondernemersvertrouwen op hoog niveau

De grotere vraag naar personeel hangt onder andere samen met de aanhoudende groei in bedrijvigheid van het bedrijfsleven. Het ondernemersvertrouwen, de sentimentsindicator voor ondernemend Nederland, is met 15,9 het hoogst sinds het begin van de meting eind 2008. In de bouwnijverheid en groothandel is het vertrouwen onder de ondernemers het grootst.

Met name in de detailhandel is het ondernemersvertrouwen ten opzichte van een kwartaal eerder sterk verbeterd; bedrijven in de delfstoffenwinning waren juist negatiever.

Naast een grotere vraag naar personeel zijn ook de verwachtingen voor de omzet en de investeringen positief. Per saldo verwacht 12,4 procent van de ondernemers een toename van de omzet in het derde kwartaal. Met een saldo van 11,3 zijn de investeringsverwachtingen ook positief.

Ondernemersvertrouwen
 Derde kwartaal 2017Tweede kwartaal 2017
Totaal niet-financieel bedrijfsleven15,915,5
Bouwnijverheid33,534,7
Groothandel en handelsbemiddeling30,227,4
Horeca21,519,8
Zakelijke dienstverlening18,916,6
Informatie en communicatie17,123,4
Detailhandel (niet in auto's)15,19
Verhuur en handel van onroerend goed1110,4
Vervoer en opslag7,57,4
Industrie6,68,3
Autohandel en -reparatie6,39,1
Delfstoffenwinning-18,5-2,8

Dit is een gezamenlijke publicatie van:

Logo ondernemersvertouwen