Netto-arbeidsparticipatie

Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking van 15 tot 75 jaar. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen, exclusief de institutionele bevolking.