Voorstel tot wijziging Wet op de Orgaandonatie

Volgens de huidige Wet op de Orgaandonatie uit 1998 kunnen alle wilsbekwame personen van 12 jaar of ouder hun keuze omtrent orgaandonatie vastleggen in het donorregister. Zij kunnen kiezen voor toestemming (al dan niet met uitzondering van specifieke organen of weefsels), geen toestemming, of de keuze overlaten aan nabestaanden of een specifieke persoon. Wanneer men zich voor overlijden niet geregistreerd heeft in het donorregister, bepalen de nabestaanden of de overledene orgaandonor is of niet.

Op 13 september 2016 is een wijziging van de Wet op de Orgaandonatie aangenomen in de Tweede Kamer. In dit voorstel is geregeld dat alle personen ouder dan 18 jaar per post gevraagd wordt of zij al dan niet orgaandonor willen zijn. Wanneer een persoon na twee berichten nog niet gereageerd heeft, wordt aangenomen dat hij of zij geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie. Deze persoon wordt dan als zodanig geregistreerd in het donorregister. Dat betekent dat na overlijden de organen en weefsels van deze persoon gebruikt kunnen worden voor transplantatie en wetenschappelijk onderzoek. Nabestaanden mogen echter bezwaar maken tegen deze beslissing. In dat geval moeten zij beargumenteren waarom de overleden persoon geen orgaandonor had willen zijn, maar dat niet heeft vastgelegd. De passieve registratie ‘geen bezwaar’ is dus niet hetzelfde als de keuze ‘ja’ (toestemming voor orgaandonatie). De nieuwe wet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer, en is dus nog niet van kracht.