Beroepsbevolking

Tot de beroepsbevolking wordt iedereen gerekend die betaald werk heeft (werkzame beroepsbevolking) of geen betaald werk heeft, daar wel kort geleden naar heeft gezocht en daarvoor direct beschikbaar is (werkloze beroepsbevolking).