Nederlanders

Als we in dit nieuwsbericht spreken over “Nederlanders” worden personen bedoeld die ten tijde van het overlijden staan ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Deze ingeschrevenen vormen de noemer van de doodsoorzakenstatistiek. Wanneer een ingeschrevene in het buitenland overlijdt, ontbreekt meestal de doodsoorzakenopgave en wordt de oorzaak “onbekend’ (R99). Personen die in Nederland komen te overlijden zonder ingeschreven te staan in de BRP worden niet in de doodsoorzakenstatistiek opgenomen.