Longontsteking

Een acute infectie van de longen door bacteriën of virussen (ICD-10 codes: J12-J18). Wanneer de infectie ernstig van omvang is (bijv. bij een longontsteking door het influenza virus), niet goed met antibiotica is te bestrijden (resistentie) komt de persoon aan de longontsteking te overlijden. De sterfte aan longontsteking wisselt sterk per jaar en vertoont een samenhang met de sterfte aan griep (influenza) (correlatie: 0,67). Het influenza virus kan ernstige longontstekingen veroorzaken, die de longen verwoesten. Vaak wordt de aanwezigheid van het virus niet vastgesteld middels bloedonderzoek en de doodsoorzaak een (ongespecificeerde) longontsteking. De griepepidemie was in 2016 korter van duur en minder heftig dan in 2015 (RIVM: griep surveillance). De doorwerking hiervan wordt onder meer zichtbaar in het voorkomen van de longontsteking als doodsoorzaak.