Kanker

Kanker is de verzamelnaam voor kwaadaardige gezwellen, gevormd door cellen die zich snel en ongecontroleerd ontwikkelen, uit kunnen zaaien naar andere organen en die normale weefseldelen kunnen verdringen of vernielen (ICD-10-codes: C00-C97). In de top tien van de doodsoorzaken staan:

• Longkanker: kwaadaardige gezwellen van de luchtpijp of long (ICD10-code: C33-C34).
• Dikke darm (incl. rectum) kanker: kwaadaardige gezwellen van de dikke darm (colon), sigmoïd en rectum (ICD10-codes: C18-C20).
• Borstkanker: kwaadaardige gezwellen van de borst bij mannen (zeldzaam) en vrouwen (ICD10-codes: C50).