Doodsoorzaak

De doodsoorzakenstatistiek is een tabellering van onderliggende doodsoorzaken aan de hand van de door de WHO uitgebrachte ICD-10 classificatie van ziekten en aandoeningen. De ICD-10 definieert een onderliggende doodsoorzaak als: (a) de ziekte of aandoening waarmee de causale reeks van ziekten of aandoeningen die rechtstreeks tot de dood leidt, een aanvang neemt (natuurlijk dood); (b) de omstandigheden van het ongeval of geweld die het letsel veroorzaken waarmee de causale reeks van gebeurtenissen die rechtstreeks tot de dood leidt, een aanvang neemt (niet-natuurlijke dood). Vermeldt het doodsoorzakenformulier bijvoorbeeld dementie als oorzaak van een longontsteking, dan wordt dementie als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en in de statistiek opgenomen. Of, vermeldt het doodsoorzakenformulier bijvoorbeeld een val als oorzaak van een heupfractuur, dan wordt de val als onderliggende doodsoorzaak aangemerkt en in de statistiek opgenomen. De top tien van doodsoorzaken informeert over het relatieve belang van de doodsoorzaak aan de hand van diens omvang. Deze verandert geleidelijk in de tijd en verschilt voor mannen en vrouwen.