Bouw- en servicebedrijven

Bouw: woningbouw, verbouw, renovatie, wegenbouw
Service: reparatie, Installatie en/of andere dienstverlening op locatie(s)