Vermogenssaldo

Het vermogenssaldo is het saldo van bezittingen en schulden. De bezittingen (activa) bestaan uit financiële en niet-financiële activa. De schulden (oftewel financiële passiva) bestaan uit financiële verplichtingen. Bij een positief vermogenssaldo zijn de bezittingen groter dan de schulden.