Schulden van de overheid

De schuld van de overheid op de overheidsbalans is iets anders gedefinieerd dan de overheidsschuld volgens de EMU-normen. De twee belangrijkste verschillen zijn de volgende. Op de overheidsbalans zijn de schuldtitels gewaardeerd tegen marktwaarde, terwijl voor de EMU-normen de nominale waarde wordt gebruikt. Daarnaast maken de transitorische schulden ook onderdeel uit van de schulden op de overheidsbalans, terwijl zij niet meetellen bij de overheidsschuld volgens de EMU-normen.