Gemeentelijke inkomsten en uitgaven

Inkomsten en uitgaven van gemeenten in dit bericht hebben betrekking op de registratie volgens het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR). Dit zijn internationale richtlijnen voor het beschrijven van nationale rekeningen en overheidsfinanciën. Deze registratiewijze wijkt af van het baten-lastenstelsel dat gemeenten hanteren voor het opstellen van hun financiële begroting en verantwoording.