Astma en eczeem

Om vast te stellen of een kind astma of eczeem heeft wordt aan een ouder of verzorger een lijst met aandoeningen voorgelegd waarbij telkens wordt gevraagd of een kind die bepaalde aandoening momenteel heeft of heeft gehad in de afgelopen twaalf maanden. Astma en chronisch eczeem staan ook op die lijst, evenals een open antwoordmogelijkheid. Als ‘ja’ wordt geantwoord op de vraag naar astma en/of eczeem dan wordt ervan uitgegaan dat dit kind die aandoening heeft. Wordt op alle vragen en op de open vraag ontkennend geantwoord, dan wordt ervan uitgegaan dat het kind geen chronische aandoening heeft. Deze gegevens zijn afkomstig van de CBS Gezondheidsenquête uit de jaren 2010–2013 en van 2016. Alleen kinderen van 4 tot 12 jaar zijn hier meegerekend.