Aardgasbaten

De overheid verdient aan afdrachten van de olie- en gasmaatschappijen die de olie- en gasvelden exploiteren, de zogenoemde concessierechten. Daarnaast is de staat (deels) eigenaar van bedrijven die betrokken zijn bij de olie- en gaswinning. Dit zijn Energie Beheer Nederland (EBN) en GasTerra die aan de overheid dividend uitkeren. Ten slotte is ook de vennootschapsbelasting die de overheid ontvangt van de aan olie- en gaswinning verbonden bedrijven onderdeel van de gasbaten.