Zelfdodingscijfer

Het aantal zelfdodingen per 100 duizend inwoners. Voor de vergelijking tussen jaren wordt gestandaardiseerd. De cijfers uit het ene jaar worden omgerekend naar het andere (standaard)jaar op basis van leeftijd of geslacht. In dit artikel is de leeftijdsopbouw van de bevolking van 2016 als standaard gebruikt.
In de eerste grafiek zijn de sterftecijfers voor zelfdoding uit de jaren 1970–2016 jaar voor jaar omgerekend, zodat ieder jaar uit deze reeks het (virtuele) cijfer bevat: alsof in het betreffende jaar de leeftijdsopbouw dezelfde is als in 2016. Door te standaardiseren wordt rekening gehouden met verschillen in de leeftijdsopbouw van de bevolking in de tijd, zodat de cijfers beter vergelijkbaar zijn, en een reële toe- of afname zichtbaar wordt. Voor de grafiek waarin de zelfdoding in de EU wordt weergegeven, is gestandaardiseerd op de Europese standaardbevolking.