Werknemer

Een persoon die een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever en op basis van de arbeidsovereenkomst arbeid verricht in ruil voor loon. Voor dit onderzoek is uitgegaan van werknemers die op het moment van ontslag 15 tot en met 65 jaar oud waren, in Nederland woonachtig waren en voor wie de arbeidsovereenkomst de voornaamste bron van inkomsten was.