Ontslagvergunning van het UWV

Wanneer een werkgever om bedrijfseconomische redenen een werknemer met een vast contract wil ontslaan dan zijn er twee mogelijkheden. De werkgever kan in onderling overleg met de werknemer het contract beëindigen (ontslag met wederzijds goedvinden) of de werkgever kan toestemming vragen bij UWV. De werkgever vraagt dan een ontslagvergunning aan.