Erkennen

Een man die getrouwd is of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind, is automatisch (wettelijk) de vader. In andere gevallen kan de man het kind erkennen, waarbij er een juridische band tussen de vader en het kind ontstaat. Hier is gebruikgemaakt van gegevens over de ingangsdatum van de familierechtelijke betrekking. Door de erkenning is de vader nog geen wettelijke vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet hij eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Het CBS heeft hier geen cijfers over.