Opleidingsniveau

Opleidingsniveau betreft het hoogst behaald onderwijsniveau. Het gaat hierbij om personen van 25 jaar of ouder, omdat veel mensen van jonger dan 25 jaar nog bezig zijn met hun onderwijscarrière. Onderwijsniveau wordt in 5 niveaus of in 3 niveaus ingedeeld.

De indeling in 5 niveaus is als volgt:
1. Basisonderwijs: dit omvat het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs
2. Vmbo, mbo1, avo onderbouw: dit omvat de eerste 3 leerjaren van havo/vwo, alle leerwegen van het vmbo en de assistentenopleiding (mbo-1).
3. Havo, vwo, mbo: dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
4. Hbo, wo bachelor: dit omvat de associate degree, de hbo- en wo-bachelors en 4-jarige hbo-opleidingen.
5. Wo, master, doctor: dit omvat wo-masters en wo-doctorsopleidingen.

De indeling in 3 niveaus is:
1. Laag: basisonderwijs en vmbo, mbo1, avo onderbouw.
2. Middelbaar: havo, vwo, mbo
3. Hoog: hbo, wo bachelor en wo master, doctor.