Zorg

Zorg omvat geneeskundige zorg en langdurige zorg, jeugdzorg, en alle vormen van welzijnszorg zoals maatschappelijke dienstverlening, opvang van daklozen, slachtoffers en asielzoekers, kinderopvang. Het omvat ook het beheer, bestuur en organisatie van de zorg (kosten van het ministerie van VWS) en van de zorgverzekeraars.