Flexwerkers

Flexwerkers zijn werknemers zonder vast dienstverband. Zij hebben een arbeidscontract van beperkte duur en/of een arbeidscontract zonder een vast overeengekomen aantal uren in dienst.
Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie worden verder onderscheiden naar de aard van het arbeidscontract:

  • uitzendkrachten
  • oproepkrachten of invalkrachten
  • overig flexibel.