economische groei

Economische groei is hier de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen. In de maatwerktabel bij dit bericht is voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel ook het groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven.